Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Jun 22, 2018

Detta Goburg Talk Sports Edition gästas av IFK Göteborgs huvudtränare, Poya Asbaghi. Han berättar exempelvis om hur Blåvitt har byggt upp en trovärdighet i föreningens ageranden, hur han kombinerar de kortsiktiga kraven med de långsiktiga planerna och hur han vill utveckla Giorgi Kharaishvili.