Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Jul 2, 2018

”Konsten ska gå först”
Keya är tillbaka i Goburg Talk för ett snack om exempelvis hans andra album, #DÖDVINKEL, som släpptes i början av maj. Vi kommer in på rötterna i hans och stjärnproducenten Amr Badrs samarbete som sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Dessutom snackar vi albumtitlar, Sista natten i Borås och hur han tänker med sitt flow och approach till beats.