Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Nov 26, 2018

Driftig heter en Pato Pooh-låt från 2016 och det är ett passande adjektiv för att beskriva denna episods gäst. Pato driver musikbolaget NBL Sound tillsammans med sin bror, producenten Pablo Paz, och det blir fullt fokus på det i denna intervju. Vi pratar bland annat om bredden på bolagets artister, starten, visionerna, att aldrig fira framgångar och vikten av att skapa plattformar.