Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Nov 19, 2020

Goburg Talks strålkastarljus sätts denna gång på Nemo Sparding. Den unge Göteborgs-baserade singer-songwritern är aktuell med EP:n ”Lonely Lunatics EP” som kom i mitten av november 2020. Utmärkande för det projektet är att samtliga spår har en gästartist och i den här intervjun får vi reda på vilken prägel det har satt på hans musikskapande. Dessutom får vi exempelvis reda på att han redan från tidig ålder började skriva egen musik, vad som hände när Håkan Hellström stal hans glass och om vi någon gång får höra Nemo sjunga på svenska.

Omslagsfoto: Viktor Antoncic