Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Jul 22, 2020

Som aktuell med massor av ny musik under hela 2020 passar Blizzy på att berätta om de stora planerna för Goburg Talk. Det blir en intervju där artisten från västra sidan av Stockholm bland annat delar med sig om tankarna kring sin mångsidighet och de tidiga musikåren som en del av ”Krabban” med bland andra Dree Low och Keya. Dessutom pratar han om utbrändheten han upplevde under 2019 och att han nu väljer att släppa musik som tar lyssnarna ännu närmare honom som person.