Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Sep 16, 2019

Ett av de mest intressanta nya namnen inom svensk musik är Robin Kadir. I denna Goburg Talk-intervju berättar musikproducenten, DJ:n och video-skaparen bland annat om grunden till hans DIY-attityd, Kanye West, debutsingeln "Corazón", inspirationen från DJ Taro och vikten av att samarbeta inom musik.