Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Jun 18, 2019

Album-debuterande Etzia gästar Goburg Talk denna gång. Dessutom var hon i samband med intervjun aktuell med en spelning på Liseberg, vilket gör att dessa två ämnen fungerar som kuliss för samtalet. Förutom det pratar vi om hennes breda musiksmak, den stora framtidsvisionen och hennes självklara uttryck.