Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


May 27, 2019

Bojou gästar Goburg Talk i denna episod. Aktuell med sin debut-EP "Romantikern" fokuserar vi främst på nutiden trots att det knappast är en rookie vi har att göra med. Det blir prat om vänskaplig konkurrens, långa vägen fram till solodebuten, att jobba i grupp vs solo, versen på Parhams "Snacka", Kendrick Lamar, filmintresset och såklart går vi in mer konkret på EP:n.