Preview Mode Links will not work in preview mode

Goburg Talk


Jun 21, 2018

Den numer Berlin-baserade artisten Jaqee gästar Goburg Talk för en intervju där hon berättar om känslan efter att ha släppt ett album, om drivkraften att fortsätta är densamma som vid karriärens början och varför alla artister någon gång borde göra ett album på egen hand.